Poloha firmy na mape INTERČERPADLO BB, spol. s r.o.

Partizánska cesta 89A
974 01 Banská Bystrica

tel./fax: 048/4123 387
tel./fax: 048/4123 874
e-mail: liska@intercerpadlo.sk
Konateľ : Ing. Ľubomír Liška,tel: 0903 530 297
Obchodné oddelenie : Lucia Staroňová,tel: 0910 939 739
Údaje o firme :
Peňaž.ústav: ČSOB
Č.účtu/kód: 4006616664/7500
IBAN: SK11 7500 0000 0040 0661 6664 , BIC: CEKOSKBX
IČO: 31570950 , DIČ: 2020452830 , IČ DPH: SK2020452830
Spoločnosť zapísaná : OR OS Banská Bystrica 687/S


Copyright © 2024 INTERČERPADLO BB, spol. s r.o., All Rights Reserved.
Partizánska cesta 89A, 974 01 Banská Bystrica